มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 150 รายการ หน้า: 1 2 3 4 5 [6] 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14459 บ.ซิลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 1 รายการ 1162016796 5,681.70 ธนาคารกรุงเทพ/00037572 22/06/61 ส่วนการเงิน
14453 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่าเช่าเครื่องพิมพ์ 042715 5,665.00 ธ.กรุงเทพ/00045272 25/06/61 ส่วนการเงิน
14447 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 61/029545 6,905.00 ธ.กรุงเทพ/00045236 20/06/61 ส่วนการเงิน
14429 บ.ยูเนี่ี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61/30649 45,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045210 18/06/61 ส่วนการเงิน
14424 หจก. วันคำแสน ค่าปรับปรุงทาสีอาคารภายในมหาวิทยาลัย ง.3-4 805,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045163 13/06/61 ส่วนการเงิน
14423 หจก. วันคำแสน ค่าปรับปรุงทาสีอาคารภายในมหาวิทยาลัย ง.3-4 805,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045163 13/06/61 ส่วนการเงิน
14419 หจก.โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม ค่ายาเวชภัณฑ์ 1176055 7,246.08 ธนาคารกรุงเทพ/00037539 14/06/61 ส่วนการเงิน
14418 บ.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่ายาเวชภัณฑ์ 1180600162 21,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/0003541 14/06/61 ส่วนการเงิน
14411 บ.ยูนิตี้ เด็ลตัล จำกัด ค่าวัสดุทันตกรรม IS6101488 32,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/05191974 12/06/61 ส่วนการเงิน
14398 บ.ยู่เนี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61/030000,IV61/029833,IV61/30646 78,276.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045100 12/06/61 ส่วนการเงิน
14397 หจก.สิทธิสม เจริญทรัพย์ คืนหลักประกันสัญญา 19,750.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045098 12/06/61 ส่วนการเงิน
14391 บ.ออฟฟิศ แคร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ค่าวัสดุสำนักงาน OC45050752 52,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045078 11/06/61 ส่วนการเงิน
14382 บ.ที.แมน.ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IV6105001105 1,176.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037514 07/06/61 ส่วนการเงิน
14370 บ.ยููเนี่ยน ซายน์ จำกัด ค่าถุงมือ IV61/30191 7,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044970 04/06/61 ส่วนการเงิน
14368 บ.บ้ีโฟร์ไนน์ คอนเซ้าท์แทนซี่ จำกัด คืนหลักประกันสัญญา 20,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044973 05/06/61 ส่วนการเงิน
14365 บ.ฟาร์มาแลนด์ (1982) ค่าเวชภัณฑ์ PIS-180521-063 2,100.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037510 06/06/61 ส่วนการเงิน
14363 บ.ไพบูลย์สุวรรณ จำกัด ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง1-15 พ.ค.61 012-00082 19,117.40 ธนาคารกรุงเทพ/00044955 01/06/61 ส่วนการเงิน
14356 บ. เอส.ดี.ทันตเวช ค่าวัสดุทันตกรรม 1805-A0701 79,068.20 ธนาคารกรุงเทพ/05191920 30/05/61 ส่วนการเงิน
14348 บ.บ้านและสวน อิเล็คโทรนิคส์ จำกัด ค่าวัสดุไฟฟ้า 0425 26,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044855 28/05/61 ส่วนการเงิน
14346 บ.พี.ซี.ซี.เจนเนอรัลซัพพลาย จำกัด ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า 002143 5,350.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037489 28/05/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร