มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 149 รายการ หน้า: 1 2 3 4 [5] 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14730 บ.ที.แคร์ พลัส เดนทัลแล็บ จำกัด ค่าจ้างทำทันตกรรมประดิษฐ์ IV1806009 700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037793 24/08/61 ส่วนการเงิน
14717 บ.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมแซ่มรถพยาบาลกย-7746 ชร REP18-02104 3,447.01 ธนาคารกรุงเทพ/00037787 21/08/61 ส่วนการเงิน
14710 หจก.เอ ทีม ซ่อมบำรุง คืนเงินหลักประกันสัญญา 15,450.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046400 23/08/61 ส่วนการเงิน
14706 บ.สินธานีอิเล็คทรอนิกค์จำกัด ค่าเครื่องดูดฝุ่น 1271IV0161050002 2,790.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046396 23/08/61 ส่วนการเงิน
14694 บ.เอส.เอ.(เชียงใหม่)จำกัด ค่าจ้างซ่อมเครื่องกรองน้ำ IV61080318 74,793.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046291 20/08/61 ส่วนการเงิน
14692 น.ส.นฤมล คำบุญเรือง คืนเงินประกันสัญญา 10,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046293 20/08/61 ส่วนการเงิน
14686 หจก.วิิรัช อ๊อกซิเจน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์สำหรับระบบก๊าซทางการแพทย์ VO6105103 3,300.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037776 16/08/61 ส่วนการเงิน
14683 บ.สหแพทย์เภสัช จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 9110104435 2,140.00 ธนาคารกรุงเทพ/000437773 16/08/61 ส่วนการเงิน
14682 บ.ซีลลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑืยา 1162252327 2,437.88 ธนาคารกรุงเทพ/00037759 16/08/61 ส่วนการเงิน
14681 บ.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา T6707/12265 1,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037778 16/08/61 ส่วนการเงิน
14677 บ.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา 90,850.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037757 16/08/61 ส่วนการเงิน
14673 นายชยุุตม์ เตโชปถัมภ์ ค่ากรวยกระดาษ 037/1830 9,630.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046281 17/08/61 ส่วนการเงิน
14671 นางอำพร มะโนสุข ค่าซักผ้าเดือน พ.ค.61 7,199.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046174 14/08/61 ส่วนการเงิน
14656 บ.เพอเฟ็คเน็ทเวิคแอนด์ ซัพพลาย จำกัด ค่าอุปกรณืคอมพิวเตอร์ IV2018/264 30,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046151 09/08/61 ส่วนการเงิน
14651 บ.โตโยต้าเชียงรายจำกัด ค่าซ่อมอซมรถตู้ 4 คัน REP18-01902,REP18-01820,REP18-01840,REP18-01848 13,851.40 ธนาคารกรุงเทพ/00046092 09/08/61 ส่วนการเงิน
14647 นายณรงค์ สบบง ค่าบำรุงรักษาระบบการเรียนการสอนทางไกล INV2018060001 147,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00045948 10/08/61 ส่วนการเงิน
14638 บ.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370171373 13,750.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037738 08/08/61 ส่วนการเงิน
14637 บ.ที.แคร์ พลัส เดนทัลแล็บ จำกัด ค่าจ้างทำชิ้นงานทันตกรรมประดิษฐ์ IV1805175 2,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037741 08/08/61 ส่วนการเงิน
14635 บ.ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด ค่ารักษาพยาบาลของพนักงาน STM6107-144 51,780.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046073 08/08/61 ส่วนการเงิน
14631 บ.พ.พานิชอีเลคทริคสแควร์ ค่าครัมเครื่องโทรสายระบบเลเซอร์ HIV6107-03011 4,850.00 ธนาคารกรุงเทพ/00046078 08/08/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร