มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 86 รายการ หน้า: 1 2 3 4 [5]
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13823 หจก.รุ่งภัทรากรซัพพลาย ค่าวัสดุสำนักงาน 60/00342 23,422.00 ธ.กรุงเทพ/00037039 04/01/61 ส่วนการเงิน
13817 บจก.อินโนเวทีฟ คอนสตรัคชั่นพาวเวอร์ พลัส คืนเงินหลักประกันสัญญา 92,260.70 ธ.กรุงเทพ/05028005 08/01/61 ส่วนการเงิน
13811 บจก.เชียงใหม่ วีเอ็ม ค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1712043 14,070.00 ธ.กรุงเทพ/00039741 03/01/61 ส่วนการเงิน
13793 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6012/11033,6012/11034,6012/11035 19,700.00 ธ.กรุงเทพ/00037052 04/01/61 ส่วนการเงิน
13718 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6029944,6030829 7,200.00 ธ.กรุงเทพ/00036934 04/12/60 ส่วนการเงิน
13606 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6021968 1,800.00 ธ.กรุงเทพ/00033075 19/10/60 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร