มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 102 รายการ หน้า: 1 2 3 4 [5] 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13811 บจก.เชียงใหม่ วีเอ็ม ค่าซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 1712043 14,070.00 ธ.กรุงเทพ/00039741 03/01/61 ส่วนการเงิน
13802 บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่าเวชภัณฑ์ยา 1171105554,1171102669,117120830 60,192.90 ธ.กรุงเทพ/00037024 28/12/60 ส่วนการเงิน
13801 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370122950,8370122951 38,600.00 ธ.กรุงเทพ/00037017 28/12/60 ส่วนการเงิน
13793 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6012/11033,6012/11034,6012/11035 19,700.00 ธ.กรุงเทพ/00037052 04/01/61 ส่วนการเงิน
13790 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าตรวจเช็คสภาพ/ซ่อมรถตู้ 2,414.42 ธ.กรุงเทพ/00039689 27/12/60 ส่วนการเงิน
13767 บจก.ที.แคร์ พลัส เดนทัลแล็บ ค่าจ้างทำทันตกรรม 0012276 1,985.00 ธ.กรุงเทพ/00036974 20/12/60 ส่วนการเงิน
13761 หจก.พีพีพี คอน ค่าคืนหลักประกันสัญญา 24,022.00 ธ.กรุงเทพ/00039651 22/12/60 ส่วนการเงิน
13735 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ยา 17111635 1,700.00 ธ.กรุงเทพ/00036943 08/12/60 ส่วนการเงิน
13733 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370118885 10,090.00 ธ.กรุงเทพ/00036945 08/12/60 ส่วนการเงิน
13732 บจก.ยูนิตี้ เด็นตัล ค่าวัสดุงานอุดฟัน 1010734 49,500.00 ธ.กรุงเทพ/05027942 08/12/60 ส่วนการเงิน
13725 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ยา 17110507 45,000.00 ธ.กรุงเทพ/00036937 04/12/60 ส่วนการเงิน
13718 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6029944,6030829 7,200.00 ธ.กรุงเทพ/00036934 04/12/60 ส่วนการเงิน
13714 บจก.ชูมิตร1967 ค่าเวชภัณฑ์ยา IN6011-1384 8,360.00 ธ.กรุงเทพ/00036928 01/12/60 ส่วนการเงิน
13711 บจก.พี.ซี.ซี.เจนเนอรัลซัพพลาย ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องอบผ้า 002036,002038 11,802.10 ธ.กรุงเทพ/00036920 01/12/60 ส่วนการเงิน
13692 นายพงษ์พันธ์ ล้ำเลิศธรรม ค่าโต๊ะสแตนเลส 87-4306 9,800.00 ธ.กรุงเทพ/00039300 28/11/13 ส่วนการเงิน
13684 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370114839 15,520.00 ธ.กรุงเทพ/00033126 21/11/60 ส่วนการเงิน
13667 บจก.สู่ฝัน เมดิคอล ค่าจ้างตรวจและค้นหาความรุนแรงขแงภาวะหยุดหายใจ 60-10011 6,000.00 ธ.กรุงเทพ/00033121 14/11/60 ส่วนการเงิน
13616 นายกิตติชัย ศิริรัชนีกร ค่าเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม 01-33 5,070.00 ธ.กรุงเทพ/00035730 19/10/60 ส่วนการเงิน
13606 หจก.ภิญโญฟาร์มาซี ค่าเวชภัณฑ์ยา 6021968 1,800.00 ธ.กรุงเทพ/00033075 19/10/60 ส่วนการเงิน
13591 นายภูวนาท พ่วงบางโพธิ์ ค่าจ้างพัฒนาโปรแกรม 006 30,000.00 ธ.กรุงเทพ/00035683 17/10/60 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร