มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 114 รายการ หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15174 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช 1988 ค่าเวชภัณฑ์ยา 1881-A1020 2,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192510 04/01/62 ส่วนการเงิน
15154 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือพิมพ์ 11,185.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051675 02/01/62 ส่วนการเงิน
15152 น.ส.มาลี พันธุ์ศรีเกตุ เครื่องโทรศัพท์ชนิด 57/2840 103,250.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051673 02/01/62 ส่วนการเงิน
15127 น.ส.ชลิดา เฉียบแหลม จ้างเหมาติดตั้งป้าย 45/10 3,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050317 13/12/61 ส่วนการเงิน
15115 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ IV61/38841,IV61/37241 10,085.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050280 06/12/61 ส่วนการเงิน
15106 บจก.ยูููเนี่ยนซายน์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61/38880 3,045.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050276 06/12/61 ส่วนการเงิน
15093 หจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย ยางยนต์ ML215/70R15 AGL 18110028 11,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047764 23/11/61 ส่วนการเงิน
15079 หจก.กรชาดา คืนหลักประกันสัญญา 7,725.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050069 21/11/61 ส่วนการเงิน
15078 0.00 00/00/00 ส่วนการเงิน
15074 บมจ. บีริส (ประเทสไทย) ค่าเวชสำอาง SI18-32467 25,551.60 ธนาคารกรุงเทพ/00047746 19/11/61 ส่วนการเงิน
15058 บมจ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค ค่าจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษษเครื่องเอ็กซเรย์ ง.2 21810059 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047743 15/11/61 ส่วนการเงิน
15056 บมจ.ชุูมิตร 1967 ค่าเวชภัณฑ์ยา IN6110-2007 12,540.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047740 15/11/61 ส่วนการเงิน
15044 บมจ.เอส.เค.โอ เอเซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ RM6102140,RM6102143 530,892.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049872 08/11/61 ส่วนการเงิน
15042 นางพิมพ์ไจ ไลย์ ค่าถุงหูหิ้วอัดลายแลัซองซิปใส 18/081 11,075.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049871 08/11/61 ส่วนการเงิน
15041 บมจ.เชียงใหม่ วีเอ็ม ค่าอุปกรณื วิทยาศาสตร์ IV1809056 36,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049870 08/11/61 ส่วนการเงิน
15038 บมจ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล ค่าสติ๊กเกอร์เทอร์มอล 61/735 15,000.00 ธนาคารออมสิน/10867896 07/11/61 ส่วนการเงิน
14904 หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ค่าล้อหมึกเครื่องยิงวันหมดอายุ 075/3719 4,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037893 24/09/61 ส่วนการเงิน
14883 นายณรงค์ฤธิ์ สบบง ค่าจ้างบำรุงระบบการเรียนการสอนทางไกล 96,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048755 18/09/61 ส่วนการเงิน
14879 บ.วีคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ค่าจอมอนิเตอร์ IV1808-00022 27,480.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037881 20/09/61 ส่วนการเงิน
14875 บ.เจ.พี.เมดิก้า จำกัด ค่าเข็มแผง IV6108001 47,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037899 25/09/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร