มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 102 รายการ หน้า: 1 2 3 [4] 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
13883 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 61/025028 6,200.00 ธ.กรุงเทพ/00041684 24/01/61 ส่วนการเงิน
13881 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370116382 10,500.00 ธ.กสิกร/47145683 23/01/61 ส่วนการเงิน
13880 บจก.ยูนิตี้ เด็นตัล ค่าวัสดุงานอุดฟัน 1012750 69,168.00 ธ.กรุงเทพ/05028032 15/01/61 ส่วนการเงิน
13876 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ค่าจ้างซ่อมโทรสาร 121-6036,121-6035 2,650.00 ธ.กรุงเทพ/00041489 15/01/61 ส่วนการเงิน
13875 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6101/10066 2,600.00 ธ.กรุงเทพ/00037085 18/01/61 ส่วนการเงิน
13871 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ 18010021 6,900.00 ธ.กรุงเทพ/00037094 18/01/61 ส่วนการเงิน
13868 บจก.เอส.เอ.(เชียงใหม่) ค่าซ่อมวัสดุ 61010098 8,025.00 ธ.กรุงเทพ/00041562 18/01/61 ส่วนการเงิน
13867 น.ส.ละมัย อุดทังไข ค่าวัสดุสำนักงาน 18-0897 54,800.00 ธ.กรุงเทพ/00041561 18/01/61 ส่วนการเงิน
13865 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าตรวจเช็คสภาพรถ REP17-03000 8,070.44 ธ.กรุงเทพ/00041563 18/01/61 ส่วนการเงิน
13864 บจก.สยามฟาร์มาซูติคอล ค่าเวชภัณฑ์ยา 1180100226 1,219.80 ธ.กรุงเทพ/00037095 18/01/61 ส่วนการเงิน
13862 บจก.เกร๊ทเตอร์มายบาซิน ค่าเวชภัณฑ์ยา 01-GM-1-2-2-201724406 3,745.00 ธ.กรุงเทพ/00037089 18/01/61 ส่วนการเงิน
13856 บจก.ชูมิตร1967 ค่าเวชภัณฑ์ยา 6012-1989 8,360.00 ธ.กรุงเทพ/05028025 15/01/61 ส่วนการเงิน
13852 หจก.โรงงานเลิศสิงห์เภสัชกรรม ค่าเวชภัณฑ์ยา 1161223 1,600.00 ธ.กรุงเทพ/00037079 15/01/61 ส่วนการเงิน
13846 บจก.เอส.ดี.ทันตเวช(1988) ค่าทันตกรรม 1712-A0840,1711-A1567 96,600.00 ธ.กรุงเทพ/05028020 10/01/61 ส่วนการเงิน
13834 บจก.ที.แคร์ พลัส เดนทัลแล็บ ค่าจ้างทันตกรรม 0011070,0011071,0011230,0011519,0011595 10,310.00 ธ.กรุงเทพ/00037065 08/01/61 ส่วนการเงิน
13833 บจก.คอนติเนนเติล-ฟาร์ม ค่าเวชภัณฑ์ยา 6011524 3,811.00 ธ.กรุงเทพ/00037067 08/01/61 ส่วนการเงิน
13832 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ยา 17120876 4,600.00 ธ.กรุงเทพ/00037069 08/01/61 ส่วนการเงิน
13827 บจก.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 0914508,0904495,0934616,0934634,0934635,0884381,0904491,0934 146,635.00 ธ.กรุงเทพ/00041351 03/01/61 ส่วนการเงิน
13823 หจก.รุ่งภัทรากรซัพพลาย ค่าวัสดุสำนักงาน 60/00342 23,422.00 ธ.กรุงเทพ/00037039 04/01/61 ส่วนการเงิน
13817 บจก.อินโนเวทีฟ คอนสตรัคชั่นพาวเวอร์ พลัส คืนเงินหลักประกันสัญญา 92,260.70 ธ.กรุงเทพ/05028005 08/01/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร