มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 138 รายการ หน้า: 1 2 3 [4] 5 6 7
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15038 บมจ.เอ.ที.พี.อินเตอร์ เมดิคอล ค่าสติ๊กเกอร์เทอร์มอล 61/735 15,000.00 ธนาคารออมสิน/10867896 07/11/61 ส่วนการเงิน
15031 บมจ.เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 104/2559 29,500.00 ธนาคารออมสิน/10867898 07/11/61 ส่วนการเงิน
15021 หจก.เอ.ที.ซายน์เทรดดิ้ง ค่าวัสดุทางวิทยาศาสตร์ iV6110096 1,420.00 ธนาคารออมสิน/10867884 02/11/61 ส่วนการเงิน
15011 หจก. เจวิชั่น ค่าวัสดุทันตกรรม IV1809002 8,850.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047710 01/11/61 ส่วนการเงิน
15007 หจก.สไมล์ ฟู้ด นิวทริชั่น ค่าผลิตอาหารผู้ป่วยในเดือน ก.ย.61 INV610909 69,380.00 ธนาคารกรุงเทพ/00044708 01/10/13 ส่วนการเงิน
14999 บ.อีฟ ไลท์ติ้ง จำกัด ค่าเปลี่ยนหลอด LED ในโรงพยาบาลและสถานศึกษา ง.1-4 SN6004-00004 4,531,860.00 ธนาคารกรุงไทย/10029923 24/10/61 ส่วนการเงิน
14979 หจก.จันทิมา เชียงราย ทัวร์ ค่าเช่ารถบัส 23-0519 66,000.00 ธนาคารออมสิน/10867852 24/10/61 ส่วนการเงิน
14974 บ.เชียงรายอี-ทิคเก็ท จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน 32,310.00 ธนาคารออมสิน/10867859 24/10/61 ส่วนการเงิน
14963 บริษัท สินธานีอิเล็คทรอนิกค์ จำกัด ตู็เย็นขนาไม่น้อยกว่า 13 คิว 1271IV0161100001 54,000.00 ธนาคารออมสิน/10867845 19/10/61 ส่วนการเงิน
14961 บริษัท อีซูซุสงวนไทย เชียงราย จำกัด ค่าอะไหล่และค่าแรง 11-RC-274234 3,103.00 ธนาคารออมสิน/10867848 19/10/61 ส่วนการเงิน
14956 หจก.เควีซีคอมพิวเตอร์ ซ่อมคอมพิวเตอร์แบบพกพา 6109023 10,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049181 16/10/61 ส่วนการเงิน
14946 นางสาวสุวิมล สิทธิมงคล จ้างออกอากาศทางรายเดือนกันยายน 2561 3,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049157 12/10/61 ส่วนการเงิน
14916 หจก.วิรัช อ๊อกซิเจน ค่าระบบก๊าซทางการแพทย์ VO6108165 3,250.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047672 01/10/61 ส่วนการเงิน
14910 บ.เอ็กซา ซีแลม จำกัด(สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ค.และ ก.ค.61 77,892.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047656 01/10/61 ส่วนการเงิน
14909 บ.คูโเดอร์ โทรลลี่ จำกัด ค่ารถเข็น INV180242 111,537.00 ธนาคารออมสิน/13609724 02/10/61 ส่วนการเงิน
14904 หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ค่าล้อหมึกเครื่องยิงวันหมดอายุ 075/3719 4,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037893 24/09/61 ส่วนการเงิน
14896 หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ ค่าจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชันสูตรโรค IV6108032 68,725.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047643 25/09/61 ส่วนการเงิน
14883 นายณรงค์ฤธิ์ สบบง ค่าจ้างบำรุงระบบการเรียนการสอนทางไกล 96,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048755 18/09/61 ส่วนการเงิน
14879 บ.วีคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ค่าจอมอนิเตอร์ IV1808-00022 27,480.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037881 20/09/61 ส่วนการเงิน
14875 บ.เจ.พี.เมดิก้า จำกัด ค่าเข็มแผง IV6108001 47,200.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037899 25/09/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร