มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 138 รายการ หน้า: 1 2 [3] 4 5 6 7
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15094 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) เวชภัณฑ์ยา 2 รายการ 8370194087 5,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047763 23/11/61 ส่วนการเงิน
15093 หจก.เอส.เค.ยางยนต์เชียงราย ยางยนต์ ML215/70R15 AGL 18110028 11,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047764 23/11/61 ส่วนการเงิน
15088 บจก.เชียงรายอี-ทิคเก็ท ค่าตั๋วเครื่องบิน 61/05243,61/04705,61/04531 18,020.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050145 26/11/61 ส่วนการเงิน
15085 บจก.พี.ซี.ซี. เจนเนอรัลซัพพลาย ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คและบำบัดรักษาง.4 002263 5,350.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047772 26/11/61 ส่วนการเงิน
15083 บจก.ชุูมิตร 1967 ค่าวัสดุทางทันตกรรม IN6110-1969,IN6103-1422 46,616.40 ธนาคารกรุงเทพ/05192447 26/11/61 ส่วนการเงิน
15079 หจก.กรชาดา คืนหลักประกันสัญญา 7,725.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050069 21/11/61 ส่วนการเงิน
15078 0.00 00/00/00 ส่วนการเงิน
15077 บจก. โปลิฟาร์ม จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา IVU-61029783 1,595.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192444 21/11/61 ส่วนการเงิน
15076 บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ ค่าเวชภัณฑ์ยา 5447616036 1,070.00 ธนาคารกรุงเทพ/005192445 21/11/61 ส่วนการเงิน
15074 บมจ. บีริส (ประเทสไทย) ค่าเวชสำอาง SI18-32467 25,551.60 ธนาคารกรุงเทพ/00047746 19/11/61 ส่วนการเงิน
15070 บมจ.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา1-15 ส.ค.2561 87,250.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047750 19/11/61 ส่วนการเงิน
15062 บมจ.เชียงราย อี-ทิคเก็ท จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบินเดือน กันยายน 2561 61/04634,61/04633,61/04635 9,380.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049969 15/11/61 ส่วนการเงิน
15058 บมจ.ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค ค่าจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษษเครื่องเอ็กซเรย์ ง.2 21810059 33,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047743 15/11/61 ส่วนการเงิน
15057 บมจ.โตโยต้าเชียงราย ค่าบำรุงพาหนะ กล 2253 เชียงราย REP18-02811 2,291.41 ธนาคารกรุงเทพ/00047742 15/11/61 ส่วนการเงิน
15056 บมจ.ชุูมิตร 1967 ค่าเวชภัณฑ์ยา IN6110-2007 12,540.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047740 15/11/61 ส่วนการเงิน
15049 หจก.เจวิชั่น ค่าวัสดุงานรักษารากฟัน IV181003,IV1808002,IV1810002 14,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049878 08/11/61 ส่วนการเงิน
15044 บมจ.เอส.เค.โอ เอเซ็นเตอร์ ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ RM6102140,RM6102143 530,892.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049872 08/11/61 ส่วนการเงิน
15042 นางพิมพ์ไจ ไลย์ ค่าถุงหูหิ้วอัดลายแลัซองซิปใส 18/081 11,075.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049871 08/11/61 ส่วนการเงิน
15041 บมจ.เชียงใหม่ วีเอ็ม ค่าอุปกรณื วิทยาศาสตร์ IV1809056 36,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00049870 08/11/61 ส่วนการเงิน
15040 บมจ.เอส.เค.เครื่องเขียน ค่าวัสดุสำนักงาน IV256110/00095 37,134.40 ธนาคารกรุงเทพ/00049869 08/11/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร