มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 86 รายการ หน้า: 1 2 [3] 4 5
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14221 บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป ค่าเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์ 6104049 8,961.00 ธ.กรุงเทพ/00037372 24/04/61 ส่วนการเงิน
14205 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าตวจเช็คสภาพรถ 18-00784,18-00735,18-00745,18-00785,18-00808, 14,366.30 ธ.กรุงเทพ/00043557 11/04/61 ส่วนการเงิน
14200 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ยา 18031577 2,300.00 ธ.กรุงเทพ/00037355 11/04/61 ส่วนการเงิน
14197 บจก.วีคอนเนค เทคโนโลยี ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 1804-00004 64,000.00 ธ.กรุงเทพ/05191767 17/04/61 ส่วนการเงิน
14193 บจก.ดาต้าฟาร์ม ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 2018000012 279,912.00 ธ.กรุงเทพ/00043601 18/04/61 ส่วนการเงิน
14177 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370148638 1,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037348 10/04/61 ส่วนการเงิน
14172 บจก.ทีวี(ไทยแลนด์) คืนหลักประกันสัญญา สัญญาเลขที่018/2556 13,299.00 ธ.กรุงเทพ/00043502 09/04/61 ส่วนการเงิน
14165 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6103/11896,6103/11897 2,470.00 ธ.กรุงเทพ/00037338 03/04/61 ส่วนการเงิน
14161 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือ วารสาร เดือน ก.พ.61 2-2,2-1 10,199.00 ธ.กรุงเทพ/00043445 03/04/61 ส่วนการเงิน
14148 บจก.ซิลลิค ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ยา 1161589595 30,238.20 ธ.กสิกร/50605747 27/03/61 ส่วนการเงิน
14138 บจก.ยูนิตี้ เด็นตัล ค่าวัสดุทันตกรรม 1012500 5,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037332 30/03/61 ส่วนการเงิน
14136 บจก.เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช) ค่าเวชภัณฑ์ยา 8370147025 1,180.00 ธ.กรุงเทพ/00037328 30/03/61 ส่วนการเงิน
14128 บจก.อีซูซุสงวนไทย เชียงราย ค่าตรวจเช็คสภาพรถ 11-RC-268891 1,037.90 ธ.กรุงเทพ/00043172 20/03/61 ส่วนการเงิน
14127 หจก.วิรัช ออกซิเจน ค่าก๊าซ 6101101 380.00 ธ.กรุงเทพ/00037315 26/03/61 ส่วนการเงิน
14090 บจก.แมคโครฟาร์แลบ ค่าเวชภัณฑ์ยา 18020422 75,000.00 ธ.กรุงเทพ/00037229 05/03/61 ส่วนการเงิน
14079 บจก.พี.ซี.ซี.เจนเนอรัลซัพพลาย ค่าจ้างบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 002096 5,350.00 ธ.กรุงเทพ/00037284 16/03/61 ส่วนการเงิน
14071 นายเอกชัย ศรีมงคลศิริ คืนเงินสาธารณูปโภค 357.00 ธ.กรุงเทพ/00043035 13/03/61 ส่วนการเงิน
14061 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6102/11294 1,200.00 ธ.กรุงเทพ/00037263 09/03/61 ส่วนการเงิน
14053 น.ส.บุษรินทร์ กุณามา ค่าเตียงนอนแบบเดี่ยว 01-61/005 5,000.00 ธ.กรุงเทพ/00042973 07/03/61 ส่วนการเงิน
14046 บจก.วาเซเทค ค่าจ้างบริการขนส่งมวลชน 2561/003 638,731.00 ธ.กรุงเทพ/05028208 05/03/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร