มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 19 มกราคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 138 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15160 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น จ้างซ่อมเครื่องโทรสารระบบเลเซอร์ 135/6726 2,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051683 02/01/62 ส่วนการเงิน
15157 หจก.สไมล์ ฟู้ด นิวทริชั่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มเดือน พ.ย.2561 INV611113 9,550.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051687 02/01/62 ส่วนการเงิน
15155 บจก.เอส.ดี ทันตเวช(1988) ค่าเวชภัณฑ์ยา 1811-A1021 57,750.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051688 02/01/62 ส่วนการเงิน
15154 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือพิมพ์ 11,185.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051675 02/01/62 ส่วนการเงิน
15153 บจก.แม่สลองทัวร์ จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน 13 พ.ย.-13 ธ.ค.2561 DS256108/00001,DS256108/00028,DS256108/00029DS256108/00030,D 28,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051671 02/01/62 ส่วนการเงิน
15152 น.ส.มาลี พันธุ์ศรีเกตุ เครื่องโทรศัพท์ชนิด 57/2840 103,250.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051673 02/01/62 ส่วนการเงิน
15146 บจก.แม่สลองทัวร์ จำกัด ค่าตั๋วเครื่องบิน 13-17 กันยายน 2561 DS256109/00035,DS256109/00036,DS256109/00037,DS256109/00038, 16,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00051691 03/01/62 ส่วนการเงิน
15144 บจก.ที.แมน.ฟาร์มา ค่าเวชภัณฑ์ IV6112000162 11,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/000047824 03/01/62 ส่วนการเงิน
15138 บจก.ซี.เค.กริฟฟิน ค่าจ้างเหมาพ่นหมอกควันอาคารวนาศรม 144/2561 8,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00038222 21/12/61 ส่วนการเงิน
15135 หจก.มิิวสิคบ็อค เอฟ เอ็ม ค่าจ้างออกอากาศทางวิทยุง.2 5,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050333 17/12/61 ส่วนการเงิน
15132 บจก.ฟิวเจอร์ ออโตโมบิลส์ ค่ารถยนต์กระบะบรรทุกมีโครงหลังคาทรงสูง B01TS-1812110003 415,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050339 17/12/61 ส่วนการเงิน
15127 น.ส.ชลิดา เฉียบแหลม จ้างเหมาติดตั้งป้าย 45/10 3,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050317 13/12/61 ส่วนการเงิน
15126 บจก.ยูนิตี้ เด็นตัล วัสดุงานอุดฟัน iS6108564,IS6105412 45,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/05192473 13/12/61 ส่วนการเงิน
15124 บจก.ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ เวชภัณฑ์ยา 5447621694 3,210.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047794 13/12/61 ส่วนการเงิน
15123 บ.ไนน์ โกลเด้นท์ กรุ๊ป เวชภัณฑ์ยา IV6111071 3,745.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047793 13/12/61 ส่วนการเงิน
15117 หจก.บุญส่งกิจการแอร์ (2009) ค่าจ้างเปลี่ยนระบบเครื่องปรับอากาศ IV6111009 15,160.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047788 06/12/61 ส่วนการเงิน
15115 บจก.ยูเนี่ยน ซายน์ ค่าวัสดุทางการแพทย์ IV61/38841,IV61/37241 10,085.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050280 06/12/61 ส่วนการเงิน
15113 หจก.เชียงรายเทคโนคอม ค่างานเชื่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์รพ.ศูนย์ฯ 51161/0033 1,287,710.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050277 06/12/61 ส่วนการเงิน
15106 บจก.ยูููเนี่ยนซายน์ ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV61/38880 3,045.00 ธนาคารกรุงเทพ/00050276 06/12/61 ส่วนการเงิน
15105 บจก.แซมคอน ค่าก่อสร้างอาคาร 12 ปี สถาบันขงจื่อง.3-5 141/2561 4,165,400.00 ธนาคารกรุงเทพ/00015251 04/12/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร