มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 86 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14285 บริษัท ที.โอ.เคมีคอลส์ (1979)จำกัด เวชภัณฑ์ยา T6104/11977 1,390.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037431 08/05/61 ส่วนการเงิน
14284 บบ. ยูเนี่ยน ซายน์ จำกัด วัสดุสารเคมี IV61/029205 9,790.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043839 08/05/61 ส่วนการเงิน
14282 บริษัท โตโยต้าเชียงราย จำกัด ค่าตรวจเช็คสภาพ ซ่อมแซม และบำรุงรักษารถยนต์ REP18-01064 6,811.19 ธนาคารกรุงเทพ/00043833 08/05/61 ส่วนการเงิน
14277 บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด เข็มขัดพยุงหลัง IV1804039 5,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043849 08/05/61 ส่วนการเงิน
14276 บริษัท เชียงใหม่ วีเอ็ม จำกัด เข็มขัดพยุงหลัง IV18040 5,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043849 08/05/61 ส่วนการเงิน
14275 บริษัท ดาด้าฟาร์ม ค่าบำรุงรักษาระบบบริการศึกษา งวดที่6 INV2018000014 ,INV2018000015,INV2018000017 255,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043848 08/05/61 ส่วนการเงิน
14274 นายพิสุทธิศักดิ์ จงบุญเจือ วัสดุคอมพิวเตอร์ INV2018-DATA001 257,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043847 08/05/61 ส่วนการเงิน
14272 บจก.แม่สลองทัวร์ ค่าตั๋วเครื่องบิน 0974821 16,100.00 ธ.กรุงเทพ/22118843 04/05/61 ส่วนการเงิน
14270 บจก.เกร๊ทเตอร์ มายบาซิน ค่าเวชภัณฑ์ยา 01-GM-1-2-2-2018008366 11,556.00 ธ.กรุงเทพ/00037422 03/05/61 ส่วนการเงิน
14268 บจก.เค.เอส.ซายน์ กรุ๊ป ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6104108 15,610.00 ธ.กรุงเทพ/00037420 03/05/61 ส่วนการเงิน
14266 บจก.เครส ฟาร์ม่า ค่าเวชภํณฑ์ยา 1806246 1,800.00 ธ.กรุงเทพ/00037427 03/05/61 ส่วนการเงิน
14260 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล หนังสือพิมพ์และวารสาร นิตยสาร เดือนมีนาคม 2561 3-1 , 3-2 11,399.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043762 01/05/61 ส่วนการเงิน
14252 บริษัท เอ.เอ็น.บี.ลาบอราตอรี่(อำนวยเภสัช)จำกัด ยา 8370153069 2,750.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037411 01/05/61 ส่วนการเงิน
14247 บริษัท เอ็ม.บี.ดี. เซอร์จิคอลซัพพลาย จำกัด กระดาษบันทึกเครื่องวัดความดันดิจิตอล 61/00238 2,100.00 ธนาคารกรุงเทพ/00043741 27/04/61 ส่วนการเงิน
14240 บริษัท วีคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด วัสดุคอมพิวเตอร์ 1804-00014 77,221.50 ธนาคารกรุงเทพ/00037403 27/04/61 ส่วนการเงิน
14237 หจก.วิรัช ออกซิเจน ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 6103026,6103074,6103280,6103328 4,650.00 ธ.กรุงเทพ/00037385 25/04/61 ส่วนการเงิน
14234 บจก.ที.โอ.เคมีคอลส์(1979) ค่าเวชภัณฑ์ยา 6104/10872 1,260.00 ธ.กรุงเทพ/00037388 26/04/61 ส่วนการเงิน
14231 หจก.กรชาดา คืนหลักประกันสัญญา สัญญาเลขที่046/2560 7,725.00 ธ.กรุงเทพ/00043711 25/04/61 ส่วนการเงิน
14228 หจก.โฮมรีแพร์ ค่าโอริง 610654 13,268.00 ธ.กรุงเทพ/00043708 25/04/61 ส่วนการเงิน
14222 หจก.เวิร์คไอที ค่าคืนเงินประกันสัญญาผู้ประกอบการ สัญญาเลขที่080/2560 16,600.00 ธ.กรุงเทพ/00043718 26/04/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร