มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2561

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 149 รายการ หน้า: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
14911 บ.เชียงราย ยููดี เมดิคอล จำกัด ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา 0043-61070193 48,300.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047661 01/10/61 ส่วนการเงิน
14910 บ.เอ็กซา ซีแลม จำกัด(สาขาเชียงราย) ค่าจ้างทำทันตกรรมประดิษฐ์ พ.ค.และ ก.ค.61 77,892.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047656 01/10/61 ส่วนการเงิน
14909 บ.คูโเดอร์ โทรลลี่ จำกัด ค่ารถเข็น INV180242 111,537.00 ธนาคารออมสิน/13609724 02/10/61 ส่วนการเงิน
14907 บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าเช่าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ง.11 RM6101867 5,314.50 ธนาคารกรุงเทพ/00047649 25/09/61 ส่วนการเงิน
14904 หจก.อาร์ เอส โปรดักส์ ซัพพลาย ค่าล้อหมึกเครื่องยิงวันหมดอายุ 075/3719 4,500.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037893 24/09/61 ส่วนการเงิน
14903 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าบริการจ้างเหมาข้นย้ายขยะติดเชื้อเดือนก.ค 61 IV53222/040861 8,424.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037894 24/09/61 ส่วนการเงิน
14901 บ.ยูเนี่ยนซายน์ จำกัด ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 61/35681 39,600.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048902 24/09/61 ส่วนการเงิน
14900 บ.พรีเมียร์ โพรดักส์ ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษา 18000047/18 33,170.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048904 24/09/61 ส่วนการเงิน
14899 บ.เอส.เค.โอเอ เซ็นเตอร์ จำกัด ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร RM6101868 5,032.65 ธนาคารกรุงเทพ/00048903 24/10/61 ส่วนการเงิน
14898 หจก.นันทกานต์กราฟฟิค การพิมพ์ ค่าจ้างทำของ 067/3330 24,075.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048905 24/09/61 ส่วนการเงิน
14897 หจก.เอ.ที.ซายน์เทรดดิ้ง ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ IV6109032 3,560.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048906 24/09/61 ส่วนการเงิน
14896 หจก.เม็งรายเมดิคัลแล็บ ค่าจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ชันสูตรโรค IV6108032 68,725.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047643 25/09/61 ส่วนการเงิน
14894 บ.วีคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ IV1809-00014 33,730.00 ธนาคารกรุงเทพ/00047646 25/09/61 ส่วนการเงิน
14890 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าหนังสือพิมพ์เดือน ส.ค.2561 11,435.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048907 24/09/61 ส่วนการเงิน
14886 บ.เอส.เค.เครื่องเขียน จำกัด ค่าวสัดุสำนักงาน IV256109/00062 15,870.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048910 24/09/61 ส่วนการเงิน
14883 นายณรงค์ฤธิ์ สบบง ค่าจ้างบำรุงระบบการเรียนการสอนทางไกล 96,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048755 18/09/61 ส่วนการเงิน
14881 บ.ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 11623390910 2,418.20 ธนาคารกรุงเทพ/00037877 20/09/61 ส่วนการเงิน
14880 บ.เซ็นทรัล โพลีเทรดดิ้ง จำกัด ค่าเวชภัณฑ์ยา 821131024 1,150.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037878 20/09/61 ส่วนการเงิน
14879 บ.วีคอนเนค เทคโนโลยี จำกัด ค่าจอมอนิเตอร์ IV1808-00022 27,480.00 ธนาคารกรุงเทพ/00037881 20/09/61 ส่วนการเงิน
14877 นางณัฐกานต์ หิรัณย์วณิชชากร ค่าแผ่นอะครีลิคใส 31/1519 22,800.00 ธนาคารกรุงเทพ/00048719 17/09/61 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร