มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 114 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15520 หจก.สุธาวดี คอนสตรัคชั่น ค่าปรับปรุงหลังคา อาคารD2 030/2562 691,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00055285 09/08/62 ส่วนการเงิน
15519 บจก.เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ ค่าจ้างวิเคระห์ห้องปฏิบัติการ 102019-06-0213 46,266.00 ธนาคารกสิกรไทย/47145915 06/08/62 ส่วนการเงิน
15518 บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ซิสเท็มส์ ค่าจ้างวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ 102019-05-0669,102019-04-0121 349,242.00 ธนาคารกสิกรไทย/477145906 24/07/62 ส่วนการเงิน
15517 หจก.เชียงรายเทคโนคอม เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ All IN ONE 20662/0019 41,400.00 ธนาคารออมสิน/14995709 08/08/62 ส่วนการเงิน
15516 นายสมคิด ต่วนทอง ปรับปรุงบ้านพักรับรอง 470,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055282 08/08/62 ส่วนการเงิน
15515 บจก.ดาต้าฟาร์ม ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ INV2019000024 70,000.00 ธนาคารกรุงเทพ/00055281 08/08/62 ส่วนการเงิน
15514 หจก.แสนรักซัพพลาย เวชภัณฑ์ยา ST6206-0012,ST6206-0011,ST6203-0002 136,700.00 ธนาคารกรุงเทพ/00055280 08/08/62 ส่วนการเงิน
15513 นายวินัย สุวรรณเรืองศรี ค่าจ้างซ้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 006/05 24,500.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055286 09/08/62 ส่วนการเงิน
15512 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่ารถตู้ TO16207119 1,157,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00044563 06/08/62 ส่วนการเงิน
15511 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ง.30 7026228 19,368.40 ธนาคารกรุงเทฟ/00055279 06/08/62 ส่วนการเงิน
15510 นายสมคิด ต่วนทอง ค่าปรับปรุงบ้านพัก 490,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055278 06/08/62 ส่วนการเงิน
15509 บจก.ริโก้ (ประเทศไทย) ค่าเครื่องทำลายเอกสาร 7024896 96,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00055272 06/08/13 ส่วนการเงิน
15508 บจก.เชียงราย ยูดี เมดิคอล ค่าจ้างตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสีวิทยา 0043-62050117 4,950.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00048048 06/08/62 ส่วนการเงิน
15504 บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง ค่าระบบจัดเก็บรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ 620604055 4,464,950.00 ธนาคารกรุงเทพ/00055019 15/07/62 ส่วนการเงิน
15503 บจก.โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง ค่าระบบจัดเก็บรูปภาพทางการแพทย์ 620601994 5,600,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054922 19/07/62 ส่วนการเงิน
15500 บจก.โตโยต้าเชียงราย ค่าซ่อมรถยนต์ REP19-01498 8,787.54 ธนาคารกรุงเทฟ/00054952 24/07/62 ส่วนการเงิน
15499 หจก.รวมสินชื่นชอบการเกษตร ค่าวัสดุการเกษตร 34/1659 31,970.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054948 24/07/62 ส่วนการเงิน
15498 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าบริกานขนขยะเดือนเม.ย62 IV58193/060562 6,435.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054187 07/06/62 ส่วนการเงิน
15497 หจก.ส.เรืองโรจน์สระบุรี ค่าบริการจ้างขนขยะติดเชื้อรพ.ศูนย์ เดือน มี.ค.62 57974/040462 6,303.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053971 17/07/62 ส่วนการเงิน
15494 หจก.สไมล์ฟู้ด นิวทริชั่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มเดือนพ.ค.62 INV6205-016 11,900.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00054928 19/07/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร