มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
รายละเอียดข้อมูลแจ้งการจ่ายเช็ค
ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน. 2562

แจ้งเพื่อทราบ !!!
ส่วนการเงินและบัญชี จะจ่ายเช็คเจ้าหนี้

วันอังคาร และพุธ

เวลา 8.00 น. – 15.30 น. เท่านั้น
หมายเหตุ: ปิดรับเช็คช่วง วันที่ 2-6 ตุลาคม 2560

ทั้งหมด 109 รายการ หน้า: [1] 2 3 4 5 6
No. บริษัท/ ร้านค้า
บุคลากร
รายละเอียด INVOICE จำนวนเงิน(บาท) ธนาคาร/เลขที่เช็ค เช็คลงวันที่ สถานที่รับเช็ค
15348 บจก.เชียงรายโมเดิร์น ดรัก ค่าวัสดุทางการแพทย์ IV6203040 53,539.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053539 09/04/62 ส่วนการเงิน
15347 นายฤทธิรงค์ อุปรา ค่าผ้าม่านและพรม 17/0813 25,600.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053541 09/04/62 ส่วนการเงิน
15346 นายเนาวรัตน์ กันยานนท์ ค่าจ้างตรวจวิเคราะห์เดือน พ.ย.-ธ.ค.61 047/2018 2,060.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00047953 09/04/62 ส่วนการเงิน
15345 หจก.เจริญแสงการไฟฟ้า(2016) ค่าวัสดุไฟฟ้า J62/03/109 90,011.20 ธนาคารกรุงเทฟ/00053535 05/04/62 ส่วนการเงิน
15344 น.ส.มาลี พันธุ์ศรีเกตุ ค่าเครื่องมือทดสอบโทรศัพท์ 57/2844 8,780.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053583 05/04/62 ส่วนการเงิน
15343 บจก.เคพีบี เพสท์ เซอร์วิส จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก IV6003001/5 9,800.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053529 04/04/62 ส่วนการเงิน
15341 นายนรชัย เศรษฐรัตนวิมล ค่าวารสาร เดือน กพ. 62 10,305.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053522 03/04/62 ส่วนการเงิน
15340 หจก.ชาตรีนันท์ จ้างเหมาติดตั้งประตูห้องสำนักงาน 16,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053523 03/04/62 ส่วนการเงิน
15339 บจก.สิงห์พายัพ คืนเงินประกันสัญญา 100,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053524 03/04/62 ส่วนการเงิน
15338 นายสมเกียรติ แซ่ฉิ่น ครุภัณฑ์ 139/6919 143,500.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053526 03/04/62 ส่วนการเงิน
15337 หจก. รุ่งภัทรากรซัพพลาย วัสดุสำนักงาน IV62/00098 97,676.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053528 03/04/62 ส่วนการเงิน
15333 บจก.อีซูซุสงวนไทย เชียงราย ค่าตรวจเช็ครถยนต์ ทะเบียน 81-8854 2,716.73 ธนาคารกรุงเทฟ/00053516 02/04/62 ส่วนการเงิน
15332 บจก.ดาต้าฟาร์ม ค่าสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม INV2019000007 120,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053514 02/04/62 ส่วนการเงิน
15327 บจก.เอ็น.พี.ดี.อินเตอร์เนชั่นแนล คืนหลักประกันสัญญา 63,850.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053354 01/04/62 ส่วนการเงิน
15325 บจก.เคทีเค เมิร์จ ค่าถุงขยะสีดำ 1902029 3,852.00 ธนาคารกรุงเทฟ/05192692 27/03/62 ส่วนการเงิน
15322 บจก.ดาต้าฟาร์ม ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ขาย inv2018000046 176,400.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053323 22/03/62 ส่วนการเงิน
15318 บจก.แลบคอนเนคชั่น วัสดุวิทยาศาสตร์ INV6203011 4,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053328 22/03/62 ส่วนการเงิน
15317 หจก.บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง คืนหลักประกันสัญญาเลขที่ 012/2561 5,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053348 26/03/13 ส่วนการเงิน
15312 นายถนักกิจ สุโขพล คืนหลักประกันสัญญา 25,000.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053343 25/03/62 ส่วนการเงิน
15310 บจก.เมดิคอล คอนเวอร์เจนซ์ ค่าเครื่องช่วยหายใจ ASD62031401 6,900.00 ธนาคารกรุงเทฟ/00053336 25/03/62 ส่วนการเงิน
 
 

เอกสารประกอบในการติดต่อรับเช็คที่ส่วนการเงินและบัญชี (มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)

- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน ติดต่อเพื่อรับเช็ค  ด้วยตนเอง

  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของบริษัท/ห้างหุ้นส่วน/เจ้าของร้าน
- กรณีที่เจ้าของบริษัท / ห้างหุ้นส่วน / เจ้าของร้าน มอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อเพื่อรับเช็ค
  • ใบเสร็จรับเงิน
  • หนังสือมอบอำนาจ
  • หนังสือรับรองบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ : ท่านสามารถรับเช็คได้ที่
เชียงราย : ส่วนการเงินและบัญชี วันอังคาร- พุธ เวลา 08.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 053-916006

กรุงเทพฯ : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันอังคาร – พุธ เวลา 09.00 – 15.30 น.  (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
สอบถามรายละเอียดในการรับเช็ค ที่เบอร์ 02-6790038-9 ต่อ 5106 คุณขวัญฤทัยและคุณณิชาภัทร